Energimærkning

Energimærkning af bygninger

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer huset på en skala, der går fra A2020, som er det mest energieffektive, til G, som er det mindst energieffektive

Energimærkninger er lovpligtige. Der er krav om energimærkning ved

  • Salg eller udleje
  • Nybyggeri
  • Offentlige bygninger over 250 m2

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre, Særligt delen med besparelser er interessant for din bygning, idet denne del giver forslag til, hvilke forbedringer du kan udføre i din bolig, med henblik på at opnå besparelser i energiudgifterne, for olie, gas, fjernvarme og vand.

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes. Evt. energiforbedringer der vil opnå en bedre energimærkning kan let indberettes. jo højere energimærke jo højere salgspris

Hvad er en energikonsulent?

En energikonsulent udarbejder energimærkning af bygninger, f.eks. i forbindelse med boligsalg. Energikonsulenten udarbejder energimærke og energimærkningsrapport på baggrund af gennemgang af alle bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for energiforbruget. I rapporten fremgår beregninger af bygningens energiforbrug og forslag til forbedringer af bygningens energiforhold.

Energikonsulenterne skal gennemgå et uddannelsesforløb og bestå den tilhørende eksamen for at kunne udføre energimærkninger. Derudover skal virksomheden certificeres og registreres hos Energistyrelsen.

Maksimumpris for energimærkning af mindre bygninger

Der er en øvre grænse for, hvor meget energimærkning af mindre bygninger må koste, mens der er fri prisdannelse for erhvervsejendomme og andre større bygninger. Man har altid ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning. Stuehuse til landbrugsejendom, fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse, mindre etageboliger, herunder tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne, sommerhuse er omfattet af maksimumpriser.

Fra 1. januar 2018 er den øvre honorargrænse:

6.023 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2

6.626 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2

7.227 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2

Maksimumhonoraret skal nedsættes med

359 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980

1196 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006

240 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 28 14 09 59 eller send en mail til lr@syd-consult.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.